Претрага
Close this search box.

O школи

Школа у Баваништу постоји од 1772. године. У својој дугој историји имала је истакнуто место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у правом смислу била и остала центар, где су млади стицали знање, а из њега одлазили ширећи просвету, културу, нова схватања и нове погледе. Са дугом историјом, лепом традицијом и истакнутим местом у образовању она се може својим доприносима нашој култури, науци и привреди.

1970. године завршена је садашња зграда школе због великог броја ученика и до тадашњег недовољног простора.

Ове школске године школу похађа 544. ученика у 24. одељења. Пошто простора имамо довољно радимо у једној смени. Редовна настава изводи се од 8.00 до 13.15 часова. У поподневној смени изводе се спортске активности и слободне секције.

Настава се изводи на српском језику, а страни језици који се уче су руски и енглески. Настава се изводи у објектима у којима је низ година улагано само у најнужније поправке. Настава у старијим разредима је кабинетска, а тај епитет могу понети само пар кабинета: биологија, хемија, физика.

Наши ученици су носиоци бројних признања са свих рангова такмичења – редовно имамо представнике на Републичким такмичењима. Често смо домаћини разних такмичења (било је и Окружних и Републичких). Усмеравамо децу да учествују на разним ликовним и литерарним конкурсима, активностима центра за таленте, промовишемо наше таленте у енциклопедији „Они долазе“.

Након много година (од укидања Педагошког завода) активнији смо у посетама и организацији семинара, огледних часова, психолошких радионица.

Часове ОЗ смо боље осмислили, обогатили их новим садржајем. Психолошке радионице су све чешћи облик рада на многим часовима ОЗ. Превенцију болести зависности реализујемо на више начина: кроз редовну наставу, на часовима ОЗ, секцијама, радионицама „10 корака“, културним животом у школи и ван ње.

Сарађујемо са другим школама, са надлежнима који прате наш рад, а посебно лепу сарадњу имамо са многим институцијама, организацијама и појединцима из локалне заједнице.

Захваљујући ентузијазму великог броја наставника и поред јако лошеих материјално-техничких услова и опремљености наставним средствима унели смо неке новине у реализацију образовно-васпитног рада.

Организовали смо семинар „Активно учење“ који је пратило 27 наставника из наше школе и 9 наставника из општине.

Велики број наставника је успешно завршио курс за рачунаре који је био организован у школи.

Учествовали смо и организовали много семинара који су допринели иновирању наставног рада.

Организовали смо приредбе и били гости и учесници многихкултурних манифестација у Дому културе и школи.

Остварили смо лепу сарадњу са многим привредним организацијама које су помагале многе наше акције. Посебно морамо истаћи сарадњу са родитељима у свим видовима, а посебно за учионице млађих разреда (кречење, фарбање, завесе…). Остварили смо мало боље услове за рад, уређенију школу и најважније пријатну атмосверу у колективу.

Снага наше школе су стручни кадара и њихов ентузијазам, отвореност за сарадњу и жеља за перманентним усавршавањем као и изузетан ученички потенцијал.