Претрага
Close this search box.

Перманентно усавршавање предуслов за квалитетну наставу и успешно учење

У среду, 29. децембра 2021. године, у нашој школи је одржан семинар под називом „Дигитално кроз наставу и учење“.

Програм обуке је одобро Завод за унапређивање образовања и васпитања. Компетенције су за поучавање и учење, приоритетна област унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса, каталошки број програма 429, а број бодова је 8.

Реализатори семинара били су Иван Миловановић, професор разредне наставе – специјалиста из Основне школе „Јоца Милосављевић“ Багрдан и Невена Перић, професор разредне наставе – специјалиста из Основне школе „Димитрије Давидовић“ у  Смедереву.

Семинар је заснован на осавремењавању процеса наставе и учења кроз унапређивање дигиталних компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања путем оспособљавања за коришћење и самостално креирање електронских наставних ресурса.

Циљеви овог семинара били су:

  • разумевање значаја коришћења електронских наставних материјала у процесу наставе и учења;
  • унапређивање вештине критичког процењивања релевантости и примењивости електронских ресурса;
  • оспособљавање наставника за коришћење дигиталних наставних материјала ради подстицања партиципације ученика у процесу наставе и учења уз уважавање различитих интересовања и способности ученика, стимулисања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности;
  • подстицање и оспособљавање наставника за креирање дигиталних садржаја или њихово прилагођавање уз поштовање ауторских права и лиценци; размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање креираних електронских материјала.

Семинару су присуствовали директорка и педагог школе, наставници разредне и предметне наставе.

Говорило се о значају коришћења електронских материјала у настави и учењу. Радило се на проналажењу, селекцији и евалуацији дигиталних материјала за наставу и учење. Коришћени су готови дигитални материјали (електронски уџбеници и други ресурси). Креирани су дигитални материјали за учење.

На крају су посебно истакнути примери добре праксе, наставници и реализатори су разменили и сумирали искуства како да учење и настава буду што квалитетнији у дигиталном окружењу. Семинар је протекао у пријатној атмосфери са различитим радионицама где су и наставници показали изузетну заинтересваност кроз укљученост у разне дискусије. Тиме смо употпунили наша искуства и препоручујемо овај семинар и другим нашим колегама.