Претрага
Close this search box.

Осавремењивање наставе

Ученици првог и петог разреда основне школе и првог разреда гимназије  од ове школске године раде по новим наставним плановима и програмима који су усмерени на исходе, тј. на знања и вештине које ће ученик заиста имати на крају разреда из одређеног предмета.

Програми су растерећени, прилагођени узрасту, а многе области, које су се показале као претешке, пребачене су у старије разреде.

Српски језик за ученике првог разреда сада подразумева читање у наставцима како би деца навикла да читају дужа књижевна дела. Враћена је васпитна улога, ради се пуно на комуникацији.

Математика се не заснива на апстрактном мерењу, већ мерење могу учити корацима.

Петацима је из српског језика смањен број књижевних дела која се анализирају на часу, али је враћена обавезна домаћа лектира. Књижевна дела, која се обрађују на часу, служе и за учење граматике кроз конкретне примере из тих дела.

Највећа иновације су у настави биологије. Учи се по спиралном моделу, где се обрађују све теме овог предмета, али са чињеницама прилагођеним узрасту. У сваком следећем разреду њихово знање се продубљује. По истом моделу учи се и грађанско васпитање.

Новина је што је настава орјентисана ка исходима учења, који су прецизно дефинисани и њих мора да постигне сваки ученик.

Многе наставне јединице из различитих предмета су повезане тако да заједнички може да их обрађује више наставника јер су битне међупредметне компетенције.

Наредне године биће обухваћени други и шести разред основне, али и други разред средње школе тако да ћемо за четири године имати потпуно реформисан систем.

У нашој школи један такав пројекат реализовали су са ученицима петог разреда наставници:  Душан Симић (српски језик), Дејана Лајевец и Јелена  живковић (руски језик) и Сандра Јовановић (ликовна култура). Тема пројекта била је Израда новогодишњих и божићних честитки где су ученици на часовима српског језика учили како се правилно пише текст честитке, на часовима руског језика исти текст писали на руском језику, а изгледом и декорацијом честитки ученици су се бавили на часовима ликовне културе. На крају је организована изложба честитки у холу школе.